преглед

на търг

7700-5810

Търг 7700-5810 - ДГС Търговище

Обект No. 16-2-2023

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр, трп, мжд, пкл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 336, Средна: 219, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 1947, ОЗМ: 0

Общо: 2525м³

Начална цена: 194496.00 лв.

Стъпка: 1945 лв.

Гаранция: 9724 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022

Допълнителен документ

23.11.2022

Допълнителен документ

23.11.2022