преглед

на търг

7700-5809

Търг 7700-5809 - ДГС Търговище

Обект No. 16-1-2023

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, здгл, цр, гбр, яв, мжд, срлп

Дървесина (м³): Едра: 1152, Средна: 1086, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 1296, ОЗМ: 0

Общо: 3560м³

Начална цена: 204740.00 лв.

Стъпка: 2047 лв.

Гаранция: 10237 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022

Допълнителен документ

23.11.2022

Допълнителен документ

23.11.2022