преглед

на търг

7800-5607

Търг 7800-5607 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-23-2022

Дата на публикуване: 27.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 145, Дребна: 49

Дърва (м³): За огрев: 518, ОЗМ: 0

Общо: 712м³

Начална цена: 31004.00 лв.

Стъпка: 310 лв.

Гаранция: 1550.00 лв.

Първа дата: 19.10.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.09.2022

Документация за провеждане на търг

27.09.2022

Проекто-договор

27.09.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.09.2022

Допълнителен документ

27.09.2022

Допълнителен документ

27.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.09.2022