преглед

на търг

7800-4734

Търг 7800-4734 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-9-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, бл, цр, тп, мжд, ак, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 110, Средна: 435, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 1185, ОЗМ: 28

Общо: 1774м³

Начална цена: 85696.00 лв.

Стъпка: 857 лв.

Гаранция: 4284 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

07.01.2022

Договор

25.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.01.2022