преглед

на търг

7800-4731

Търг 7800-4731 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-6-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 266, Средна: 258, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 1105, ОЗМ: 0

Общо: 1638м³

Начална цена: 93958.00 лв.

Стъпка: 940 лв.

Гаранция: 4697 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

10.01.2022

Договор

20.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2022