преглед

на търг

9500-4460

Търг 9500-4460 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-3-2021

Дата на публикуване: 16.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 209, Дребна: 160

Дърва (м³): За огрев: 1038, ОЗМ: 0

Общо: 1407м³

Начална цена: 64373.00 лв.

Стъпка: 643 лв.

Гаранция: 3219 лв.

Първа дата: 07.07.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.06.2021

Документация за провеждане на търг

16.06.2021

Проекто-договор

16.06.2021

Протокол от проведен търг

08.07.2021

Договор

30.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.06.2021

Допълнителен документ

16.06.2021

Допълнителен документ

16.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.07.2021