преглед

на търг

9751-4015

Търг 9751-4015 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-4-2020

Дата на публикуване: 04.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, бл, цр, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 103, Средна: 36, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 1535, ОЗМ: 322

Общо: 2032м³

Начална цена: 109275.00 лв.

Стъпка: 1093 лв.

Гаранция: 5463 лв.

Първа дата: 07.01.2020, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.12.2019

Документация за провеждане на търг

04.12.2019

Проекто-договор

04.12.2019

Протокол от проведен търг

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.01.2020