Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

4470-2697

Търг 4470-2697 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1808

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ела, бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 877, Средна: 53, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 737, ОЗМ: 215

Общо: 1901м³

Начална цена: 98573.00 лв.

Стъпка: 986 лв.

Гаранция: 4929 лв.

Първа дата: 30.11.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване