преглед

на търг

4470-2697

Търг 4470-2697 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1808

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ела, бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 877, Средна: 53, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 737, ОЗМ: 215

Общо: 1901м³

Начална цена: 98573.00 лв.

Стъпка: 986 лв.

Гаранция: 4929 лв.

Първа дата: 30.11.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване