преглед

на търг

4470-2696

Търг 4470-2696 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1807

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 211, Средна: 564, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 82

Общо: 943м³

Начална цена: 36743.00 лв.

Стъпка: 367 лв.

Гаранция: 1837 лв.

Първа дата: 30.11.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване