преглед

на търг

4470-2677

Търг 4470-2677 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1700-1

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 21, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 21м³

Начална цена: 1880.80 лв.

Стъпка: 40 лв.

Гаранция: 94 лв.

Първа дата: 15.11.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: