преглед

на търг

2960-2542

Търг 2960-2542 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1707-4E

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 126, Дребна: 84

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 210м³

Начална цена: 10080.00 лв.

Стъпка: 101 лв.

Гаранция: 504 лв.

Първа дата: 27.07.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване