преглед

на търг

4470-2429

Търг 4470-2429 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1719

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1223, ОЗМ: 0

Общо: 1223м³

Начална цена: 50143.00 лв.

Стъпка: 1003 лв.

Гаранция: 2507 лв.

Първа дата: 30.05.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване