преглед

на търг

4470-2428

Търг 4470-2428 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1717

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, трп, дб

Дървесина (м³): Едра: 84, Средна: 28, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 1227, ОЗМ: 89

Общо: 1430м³

Начална цена: 58199.00 лв.

Стъпка: 1164 лв.

Гаранция: 2910 лв.

Първа дата: 30.05.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване