преглед

на търг

2500-2424

Търг 2500-2424 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 17029-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 69, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 70м³

Начална цена: 5610.00 лв.

Стъпка: 60 лв.

Гаранция: 281 лв.

Първа дата: 23.05.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване