Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2500-2424

Търг 2500-2424 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 17029-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 69, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 70м³

Начална цена: 5610.00 лв.

Стъпка: 60 лв.

Гаранция: 281 лв.

Първа дата: 23.05.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване