преглед

на търг

2960-5821

Търг 2960-5821 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2311

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 106, Средна: 720, Дребна: 54

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 2

Общо: 882м³

Начална цена: 95105.00 лв.

Стъпка: 951 лв.

Гаранция: 4755.00 лв.

Първа дата: 22.12.2022, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Протокол от проведен търг

30.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022

Допълнителен документ

01.12.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.12.2022