преглед

на търг

2950-2418

Търг 2950-2418 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1717-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 141, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 25

Общо: 178м³

Начална цена: 16569.82 лв.

Стъпка: 331 лв.

Гаранция: 828 лв.

Първа дата: 17.05.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване