преглед

на търг

2595-5755

Търг 2595-5755 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2316

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 437, Средна: 229, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 439, ОЗМ: 2

Общо: 1120м³

Начална цена: 114036.00 лв.

Стъпка: 1140 лв.

Гаранция: 5702 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 10:25

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022