преглед

на търг

2760-5689

Търг 2760-5689 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2306-1

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 926, Средна: 199, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 139

Общо: 1274м³

Начална цена: 210215.00 лв.

Стъпка: 2102 лв.

Гаранция: 10511 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022