преглед

на търг

2700-5666

Търг 2700-5666 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 2309

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 68, Средна: 84, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 3

Общо: 172м³

Начална цена: 24005.00 лв.

Стъпка: 240 лв.

Гаранция: 1200 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022