преглед

на търг

2850-5645

Търг 2850-5645 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2231

Дата на публикуване: 11.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 134, Средна: 86, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 27, ОЗМ: 2

Общо: 255м³

Начална цена: 14232.00 лв.

Стъпка: 142 лв.

Гаранция: 712 лв.

Първа дата: 30.11.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.11.2022

Документация за провеждане на търг

11.11.2022

Проекто-договор

11.11.2022

Протокол от проведен търг

01.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.12.2022