преглед

на търг

2850-5632

Търг 2850-5632 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2238

Дата на публикуване: 05.10.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здб, чб

Дървесина (м³): Едра: 141, Средна: 84, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 61, ОЗМ: 4

Общо: 292м³

Начална цена: 16712.00 лв.

Стъпка: 167 лв.

Гаранция: 836 лв.

Първа дата: 21.10.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

05.10.2022

Документация за провеждане на търг

05.10.2022

Проекто-договор

05.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

05.10.2022