преглед

на търг

2960-5629

Търг 2960-5629 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2212-1

Дата на публикуване: 04.10.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 81, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 59

Общо: 144м³

Начална цена: 17380.00 лв.

Стъпка: 174 лв.

Гаранция: 869 лв.

Първа дата: 21.10.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.10.2022

Документация за провеждане на търг

04.10.2022

Проекто-договор

04.10.2022

Протокол от проведен търг

26.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.10.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

26.10.2022