преглед

на търг

2950-2016

Търг 2950-2016 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1601-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 77, Средна: 18, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 36

Общо: 131м³

Начална цена: 10950.00 лв.

Стъпка: 219 лв.

Гаранция: 548 лв.

Първа дата: 07.06.2016, 12:00

Втора дата: 14.06.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване