преглед

на търг

2790-2292

Търг 2790-2292 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1711

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 214, Средна: 559, Дребна: 135

Дърва (м³): За огрев: 110, ОЗМ: 16

Общо: 1034м³

Начална цена: 47291.00 лв.

Стъпка: 473 лв.

Гаранция: 2365 лв.

Първа дата: 29.03.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване