Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2790-2292

Търг 2790-2292 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1711

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 214, Средна: 559, Дребна: 135

Дърва (м³): За огрев: 110, ОЗМ: 16

Общо: 1034м³

Начална цена: 47291.00 лв.

Стъпка: 473 лв.

Гаранция: 2365 лв.

Първа дата: 29.03.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване