преглед

на търг

2070-4755

Търг 2070-4755 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 2210

Дата на публикуване: 20.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 25, Средна: 317, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 888, ОЗМ: 0

Общо: 1261м³

Начална цена: 54629.64 лв.

Стъпка: 546 лв.

Гаранция: 2731 лв.

Първа дата: 18.01.2022, 16:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.12.2021

Документация за провеждане на търг

20.12.2021

Проекто-договор

20.12.2021

Протокол от проведен търг

20.01.2022

Договор

27.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.01.2022