преглед

на търг

2400-4690

Търг 2400-4690 - ДГС РАДОМИР

Обект No. 2215

Дата на публикуване: 07.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 105, Средна: 193, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 460, ОЗМ: 50

Общо: 817м³

Начална цена: 24329.00 лв.

Стъпка: 243 лв.

Гаранция: 1216 лв.

Първа дата: 13.01.2022, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.12.2021

Документация за провеждане на търг

07.12.2021

Проекто-договор

07.12.2021

Протокол от проведен търг

14.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022