преглед

на търг

2850-4627

Търг 2850-4627 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2224

Дата на публикуване: 24.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 148, Средна: 62, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 269, ОЗМ: 16

Общо: 506м³

Начална цена: 25837.00 лв.

Стъпка: 258 лв.

Гаранция: 1292 лв.

Първа дата: 16.12.2021, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2021

Документация за провеждане на търг

24.11.2021

Проекто-договор

24.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2021