преглед

на търг

2850-4624

Търг 2850-4624 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2219

Дата на публикуване: 24.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, ак

Дървесина (м³): Едра: 98, Средна: 34, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 157, ОЗМ: 0

Общо: 289м³

Начална цена: 13356.00 лв.

Стъпка: 134 лв.

Гаранция: 668 лв.

Първа дата: 16.12.2021, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2021

Документация за провеждане на търг

24.11.2021

Проекто-договор

24.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2021