преглед

на търг

2844-2238

Търг 2844-2238 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 17108-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 18, Средна: 2, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 356, ОЗМ: 0

Общо: 381м³

Начална цена: 26850.00 лв.

Стъпка: 270 лв.

Гаранция: 1343 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване