преглед

на търг

2825-2205

Търг 2825-2205 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1701

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 883, Средна: 155, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 121, ОЗМ: 114

Общо: 1278м³

Начална цена: 70245.00 лв.

Стъпка: 1405 лв.

Гаранция: 3512 лв.

Първа дата: 14.02.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: