преглед

на търг

2782-4119

Търг 2782-4119 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2016

Дата на публикуване: 16.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, ела, чм

Дървесина (м³): Едра: 232, Средна: 83, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 30, ОЗМ: 34

Общо: 400м³

Начална цена: 30195.00 лв.

Стъпка: 302 лв.

Гаранция: 1510 лв.

Първа дата: 08.05.2020, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2020

Документация за провеждане на търг

16.04.2020

Проекто-договор

16.04.2020

Протокол от проведен търг

11.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2020