преглед

на търг

2782-4097

Търг 2782-4097 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2013

Дата на публикуване: 23.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 240, Средна: 89, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 30, ОЗМ: 53

Общо: 424м³

Начална цена: 27931.00 лв.

Стъпка: 279 лв.

Гаранция: 1397 лв.

Първа дата: 09.04.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.03.2020

Документация за провеждане на търг

23.03.2020

Проекто-договор

23.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.03.2020