преглед

на търг

4470-3842

Търг 4470-3842 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1929

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 46, Средна: 20, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 119, ОЗМ: 210

Общо: 396м³

Начална цена: 19828.00 лв.

Стъпка: 396 лв.

Гаранция: 991 лв.

Първа дата: 09.04.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

10.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.04.2019