преглед

на търг

4470-3841

Търг 4470-3841 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1928

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 206, Средна: 19, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 69, ОЗМ: 270

Общо: 590м³

Начална цена: 35019.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 1750 лв.

Първа дата: 09.04.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

10.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.04.2019