преглед

на търг

2070-3658

Търг 2070-3658 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1915

Дата на публикуване: 08.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, бк, чдб, здб, цр, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 311, Средна: 429, Дребна: 64

Дърва (м³): За огрев: 713, ОЗМ: 82

Общо: 1599м³

Начална цена: 64463.00 лв.

Стъпка: 644 лв.

Гаранция: 3223 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.01.2019

Документация за провеждане на търг

08.01.2019

Проекто-договор

08.01.2019

Протокол от проведен търг

29.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.01.2019