преглед

на търг

2844-3518

Търг 2844-3518 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 19104

Дата на публикуване: 26.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, брз

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 701, Дребна: 71

Дърва (м³): За огрев: 340, ОЗМ: 0

Общо: 1150м³

Начална цена: 30776.00 лв.

Стъпка: 923 лв.

Гаранция: 1540 лв.

Първа дата: 13.12.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.11.2018

Документация за провеждане на търг

26.11.2018

Проекто-договор

26.11.2018

Протокол от проведен търг

17.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2018

Допълнителен документ

06.12.2018