преглед

на търг

4470-3336

Търг 4470-3336 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1835

Дата на публикуване: 02.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 404, Средна: 24, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 155

Общо: 594м³

Начална цена: 44927.00 лв.

Стъпка: 899 лв.

Гаранция: 2246 лв.

Първа дата: 21.08.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.08.2018

Документация за провеждане на търг

02.08.2018

Проекто-договор

02.08.2018

Протокол от проведен търг

21.08.2018

Договор

11.09.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2018