преглед

на търг

2950-2103

Търг 2950-2103 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1612-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 124, Средна: 19, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 9

Общо: 152м³

Начална цена: 14104.71 лв.

Стъпка: 282 лв.

Гаранция: 705 лв.

Първа дата: 08.11.2016, 13:30

Втора дата: 15.11.2016, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване