Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

1090-2838

Търг 1090-2838 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 18206

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп, врб

Дървесина (м³): Едра: 314, Средна: 66, Дребна: 28

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 4

Общо: 462м³

Начална цена: 27402.00 лв.

Стъпка: 275 лв.

Гаранция: 1370 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване