преглед

на търг

1090-2838

Търг 1090-2838 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 18206

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп, врб

Дървесина (м³): Едра: 314, Средна: 66, Дребна: 28

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 4

Общо: 462м³

Начална цена: 27402.00 лв.

Стъпка: 275 лв.

Гаранция: 1370 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване