преглед

на търг

1090-2835

Търг 1090-2835 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 18208

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, кл, чрш

Дървесина (м³): Едра: 87, Средна: 18, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 310, ОЗМ: 0

Общо: 418м³

Начална цена: 19810.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 991 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване