преглед

на търг

2790-2813

Търг 2790-2813 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1809

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 121, Средна: 261, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 174, ОЗМ: 31

Общо: 613м³

Начална цена: 25159.00 лв.

Стъпка: 252 лв.

Гаранция: 1258 лв.

Първа дата: 29.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване