Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2900-2801

Търг 2900-2801 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1834

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 170, Средна: 367, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 111, ОЗМ: 3

Общо: 687м³

Начална цена: 23464.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 1173 лв.

Първа дата: 21.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване