преглед

на търг

2900-2801

Търг 2900-2801 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1834

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 170, Средна: 367, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 111, ОЗМ: 3

Общо: 687м³

Начална цена: 23464.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 1173 лв.

Първа дата: 21.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване