преглед

на търг

2700-2794

Търг 2700-2794 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1808

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 115, Дребна: 72

Дърва (м³): За огрев: 51, ОЗМ: 0

Общо: 238м³

Начална цена: 5008.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 250 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване