преглед

на търг

9751-2682

Търг 9751-2682 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-7-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 224, Средна: 81, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 93

Общо: 404м³

Начална цена: 23440.00 лв.

Стъпка: 234 лв.

Гаранция: 1172 лв.

Първа дата: 22.11.2017, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване