преглед

на търг

9751-2681

Търг 9751-2681 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-6-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 25, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 133, ОЗМ: 89

Общо: 264м³

Начална цена: 14090.00 лв.

Стъпка: 141 лв.

Гаранция: 705 лв.

Първа дата: 22.11.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване