преглед

на търг

9751-2679

Търг 9751-2679 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-4-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 73, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 66, ОЗМ: 0

Общо: 154м³

Начална цена: 8400.00 лв.

Стъпка: 84 лв.

Гаранция: 420 лв.

Първа дата: 22.11.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване