преглед

на търг

9600-2624

Търг 9600-2624 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-2-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: мх, пляс

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 276, ОЗМ: 0

Общо: 282м³

Начална цена: 19456.00 лв.

Стъпка: 195 лв.

Гаранция: 973 лв.

Първа дата: 20.09.2017, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване