преглед

на търг

9300-2602

Търг 9300-2602 - ДГС Добрич

Обект No. 14-3-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 128, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 307, ОЗМ: 0

Общо: 435м³

Начална цена: 26333.00 лв.

Стъпка: 263 лв.

Гаранция: 1317 лв.

Първа дата: 01.09.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване