преглед

на търг

7700-7248

Търг 7700-7248 - ДГС Търговище

Обект No. 16-10-2024

Дата на публикуване: 29.03.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, пкл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 424, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 424м³

Начална цена: 57503.00 лв.

Стъпка: 575 лв.

Гаранция: 2875.15 лв.

Първа дата: 17.04.2024, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.03.2024

Документация за провеждане на търг

29.03.2024

Проекто-договор

29.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.03.2024

Допълнителен документ

29.03.2024