преглед

на търг

7700-7247

Търг 7700-7247 - ДГС Търговище

Обект No. 16-9-2024

Дата на публикуване: 29.03.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 574, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 574м³

Начална цена: 67315.00 лв.

Стъпка: 673 лв.

Гаранция: 3365.75 лв.

Първа дата: 17.04.2024, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.03.2024

Документация за провеждане на търг

29.03.2024

Проекто-договор

29.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.03.2024

Допълнителен документ

29.03.2024